Welkom

Beste Vrienden van de Appel,

Hoewel De Appel niet meer bestaat, is er gelukkig nog wel de mogelijkheid om de acteurs in eigen producties te bewonderen.

Het Appelvriendenbestuur besloot om het geld dat nog in kas was, dankzij de gulle donaties van vele trouwe Appelvrienden, beschikbaar te stellen aan nieuwe initiatieven van de Appelmedewerkers die op 1 januari 2017 zo plotseling op straat kwamen te staan. Oud-medewerkers konden in verschillende rondes bij ons een aanvraag voor steun indienen. De toekenningen hebben plaatsgevonden op basis van een advies dat door een onafhankelijke adviescommissie is uitgebracht.

Inmiddels is de subsidieregeling voor oud-medewerkers beëindigd. Al het geld dat nog in kas was is uitgegeven aan de diverse plannen waarvoor een aanvraag bij ons werd ingediend.

Op de pagina Toekenningen vind u een overzicht van alle initiatieven die door ons werden ondersteund.

Namens het bestuur van de Vrienden van de Appel,
Tineke Pronk en Annette Schenk