Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële, morele en materiële steun in de meest ruime zin aan de Toneelgroep De Appel gevestigd in Den Haag. Daarnaast is het doel van de stichting het bevorderen van de belangstelling voor Toneelgroep De Appel. Indien de Toneelgroep De Appel ophoudt te bestaan, is het doel van de stichting tevens het verlenen van financiële, morele en materiële steun aan initiatieven die vanuit de kring van de Toneelgroep De Appel voortkomen en gericht zijn op het maken van theater in de meest ruime zin van het woord.